"自修性是功,自修身是德" - 六祖坛经, 第三品
Self-cultivation of the nature is merit, Self-cultivation of the body is virtue.
Platform Sutra of the Sixth Patriarch, Ch.3.

XING LONG TANG - Autentikus harcművészet (传统功夫)

kezdőlap > autentikus harcművészet (传统功夫)


Kövess minket a Facebookon!

如何增强自己的身心健康和效能与学习佛法和练柔功拳 - 这是醒龙堂


Az autentikus kungfu (传统功夫) gyakorlása hagyományos Út, mely a képességek műveléséről és készségek kialakításáról szól. Rendszeres gyakorlásával ismered meg tested arányait, megtanulsz velük hatékonyan dolgozni. Tudatosságod is tisztul: megérted, hogy mi a valódi erő és átadásának módja. Míg a küzdősportban a másokon való győzelem fontos, az autentikus kungfu gyakorlásával az egyre tisztuló technikákkal önmagad meghaladása.


Buddhista harcművészetek (佛家功夫)


Rou Gong Quan 《柔功拳》


Qi Gong 《气功》


Buddhizmus a mindennapokban (生活禅)


Így gyakorlok


Harcművészeti versek, énekek (歌訣)


Könyvtár 武术与文化文库

我们进行研究和翻译,因此我们的实践社区不仅仅是一所功夫学校。是一个开放的武术研究地方和佛教社区, 提供基础武术、佛教和科学的许多方面的场所。 我们在探索中国武术和内功的领域,实践的文化背景、承传和方法。我们与许多机构合作我们研究和翻译古代手稿、培训书籍和大师们的早期作品。期望以最高质量的工作保持真正的传统禅门功夫世界与佛基础教学。

Kutatási anyagok-, szakcikkek és tanulmányok széles választéka-, buddhista szútrák szakfordításai itt érhetőek el.

AUTENTIKUS HARCMŰVÉSZET (真传功夫)
nem jobb és nem rosszabb... csak végső célja más


A "hagyományos kungfu" (传统功夫) különbözik a "modern kungfu"-, vagy a küzdősport mai értelemben vett szemléletétől. A küzdősportok népszerűsége a nyugatiasodott-, könnyen befogadható technikai gyakorlásának köszönhető. Ezt jól látható abból, hogy egyre több gyakorlója van a "sanda-nak" (散打) is-, a kínai harcművészetek-, a kínai birkózás és a nyugati ökölvívás egyes elemeit ötvöző versenysportnak.

A hagyományos harcművészet gyakorlásának módszerei a régi kínai elveken és tradíción alapulnak, ezért a nyugati ember számára nehezen érthetők. E fogalmon belül beszélünk "autentikus harcművészetről" (真传功夫 vagy 真传武术), melyet az eredeti művelés útján gyakorolnak. Ezen stílusok alkalmazott módszerei többnyire nem fogadták könnyen a technikai/formai újításokat, alakításuk már a korai időkben sem volt egyértelmű. Ez a szemlélet technikai fejlődésüket (küzdelmi szempontból) hátráltató tényező volt, azonban így valódi eszköz maradt a buddhista gyakorlatok közt. Ennek az volt a következménye, hogy az autentikus harcművészet kevésbé látványos, mint a mai-, széles körben gyakorlott népszerű stílusok.

Mit jelent hát az autentikusság?

E kungfu gyakorlása tágabb, inkább művelés, mely az eredeti módszereket őrzi a buddhista hagyomány eredeti szabályainak-, értékeinek-, módszertanának megfelelő módon. Átadása első kézből származót jelent, vagyis az adta/adja át, akinek az rendeltetésszerűen a birtokában áll. Ez arra enged következtetni, hogy az autentikus buddhista harcművészet valóban eszköze a bodhicitta (菩提心) felébresztésének a buddhista gyakorlatok útján (修行).

A kínai harcművészetek "integrációs időszakában" (korai Qing) a stílusokon belül tapasztalhtaó megújulás és fejlődés elsősorban a logisztikai-bisztonsági szolgálatoknak (镖局) volt köszönhető. Ezzel párhuzamosan a gyakorló buddhista hívők kiszélesedő közössége(i) leginkább az autentikus stílusok művelését végezték, melyek közül több elveszett az idők során azért, mert egybeolvadt a buddhista gyakorlatokkal.

Buddhista hívők harcművészete, az autentikusság ösvényén

A harcművészetekben igen korán megjelent az igény, hogy a fegyverforgatás gyakorlatában való elmélyülés révén formálják az ember jellemét. A közelharc rendszerei valójában ekkortól tekinthetők művészeteknek. A hagyományos harcművészet azonban jóval tovább lép: "tantárggyá" alakítja a stílusok anyagát a taoista vagy buddhista gyakorlatokban. Az autentikus buddhista harcművészetek fejlődését így a kolostori buddhista gyakorlások és oktatás-, a szerzetesek és hívők gyakorlata biztosította.

A gyökér egészen Bodhidharmáig (达摩) ér, mert érkezésével a testgyakorlás (lásd: 柔功) a napi buddhista gyakorlat részévé vált azért, hogy a szerzetesek gyakorlataikat egészségüket megerősítve hatékonyabban végezhessék. Párszáz évvel később a Kolostorban különböző hatások miatt kettévált a szerzetesi közösség (僧寶). Megjelet a harcos szerzetesek (武僧) rendje (ld.: Shaolin szerzetes és a tanítványság). Ezer év távlatából az ősi és a mindenkori-, majd a modern buddhista szemlélet ötvözéséről beszélhetünk: ahogy fejlődött a buddizmus, úgy alakult az autentikusság is. Valójában azonban gyökeres változások történtek. A harcos szerzetesek (武僧) harcművészeti tapasztalatai (ld.: Shaolin harcos szerzetesek öröksége 《少林僧兵的遗产》) és a szerzetesek (和尚, 文僧) buddhista gyakorlatai sajátosan hatottak egymásra, alakították azokat az egyszerű gyakorlóformákat, amelyek bár alkalmasak voltak alapvető önvédelemre, komoly harcban nem teljesítettek volna jól. Elsősorban nem is ez volt a cél.

禅功拳本為動中求靜 輔佐靜功之法

a chanbuddhista ököl a csendet keresi a mozgásban, ez a meditatív gyakorlás módszere

Az autentikus buddhista harcművészet sajátossága, hogy a hatékonyságnövelés érdekében átvette a harci technikai gyakorlás számos elemét, de egyúttal továbörökítette a Chan gyakorlás (禅修) jellemzőit és módszereit. A harcos szerzetesek örökségéből merítve megjelent a feljebbvalónak kijáró feltétlen tisztelet és engedelmesség, a kötelességtudat, a közös munka, az egyéni kezdeményezések megjelenítésének végtelenül leszűkített rendszere. Ezért tapasztalható a hagyományos harcművészetek egyfajta katonai jellege (mely még mindíg jóval lazább és szabadabb a shaolin-i kungfu gyakorlóknál), mert ötvöződik a buddhista gyakorlatokból, elméllyülésből és művészetekből átvett-, tökéletességre-, tiszta tudat elérésére való törekvéssel. A hagyományos harcművészet egyrészt olyan lojális gyakorlókat nevel, akik a maguk területén tökéletes hatékonyságra törekedve gyakorolnak a szerezetesi/hívői/gyakoló közösség boldogulásának érdekében, másrészt alapvető céljuk a buddhista törekvések megvalósítása. Mindezek az eredeti művelés útján-, a buddhista gyakorlatok eszözeként.

A harcművészet stílusfejlődésének számos oka közül az egyik legjelentősebb a kínai lázadások (亂) és a fegyveres biztonsági-logisztikai szolgálatok (镖局) hatása volt. A hagyományos harcművészetet e szolgálatok nagyban alakították, melyet végtelen hatékonyság jellemezett. Komoly szerepet játszottak abban, hogy az egyes stílusok technikai készletéből mi maradjon fent, s mi süllyedjen a feledés homályába.


Ha többet szeretnél megtudni e témáról, szerezz tapasztalatokat!
Gyere el a Xing Long Tang -ba és gyakorolj velünk.


vissza | Köszönjük, ha megosztod ezt a lapot.XING LONG TANG Autentic Gongfu School | CLASSROOM: XUAN ZANG DHARMA HALL (玄奘讲堂) ⚐ 1076 Budapest, Garay utca 13-15.
HONORARY PRESIDENT: Zhang Eryu Grandmaster | MASTER: Xiao Feng [Yao Dong Jushi] ✉ master [at] rgm [dot] hu
CULTURAL EXCHANGE & HQ: CHINESE ART CENTER | Member of Traditional Gongfu and Wushu Federation
© All Rights Reserved 1995-2020 | Your use of this Website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions

武林一家 | | "自修性是功,自修身是德" - 六祖坛经, 第三品