"自修性是功,自修身是德" - 六祖坛经, 第三品
Self-cultivation of the nature is merit, Self-cultivation of the body is virtue.
Platform Sutra of the Sixth Patriarch, Ch.3.


如何增强自己的身心健康和效能与学习佛法和练柔功拳 - 这是醒龙堂


A Xing Long Tang 《醒龙堂》 1995-től képviseli a Rou Gong Quan 《柔功拳》 stílust hagyományos környezetében a Kínai Művészeti Központ részeként-, a Kungfu Szakszövetség tagjaként. Egyedülálló az Iskolák közt, mert napjainkban csak itt tanulhatók együttesen a Chan gyakorlatok és a harcművészet. Tudj meg többet > Iskola és gyakorlások

《醒龙堂》 成立于1995年,代表《柔功拳》的传统风格在它的中国传统环境中通过传统文化、禅宗传统、无数研究和汉语学习。是在学校和实践者之间独一无二的:通过佛教武术的真实实践及其内功法,禅教义是可知的和可行的也。


Hétfőn és csütörtökön gyakorlunk 18:00-tól. Helyszín és jelentkezés itt.

Rou Gong Quan kungfu stílus | Qi Gong | Chanbuddhista gyakorlatok 练习柔功拳,气功与禅修!

Chan és buddhista gyakorlások 《佛教》

a művelés (修行) útján (képre klikk: minigaléria nyílik)

练禅门功夫是修禅的一种法门, 它是动中求静,。修禅是练武的一种途径, 它是静中求动, 由参悟拳理, 而达参透禅机, 通过调吸, 调心, 调身而内练精, 气, 神, 后达天地人的融合。二者虽有虚实动静及有形无形之别, 但同出一气之源, 互为因果, 又互为依托, 禅中有拳理, 拳中有禅机。通过深呼深吸, 疏通, 使阴阳合一, 水火即济, 以达练精化气, 练气化神, 练神还虚, 练虚合道, 与虚空同体。

Szívesen látunk akkor is, ha csak a buddhista gyakorlatok és tanulás érdekel. E gyakorlatok tapasztalati úton tanítják, hogyan ismerhető fel a Valóság. Általuk közvetlenül művelhető a tudat, melytől a kiegyensúlyozottság mértéke-, más emberekhez való kapcsolódás képessége függ. Közvetlen hatással bír a mozgás-, így a kungfu gyakorlásának minőségére is.


chanbuddhizmus (禅宗)


meditációs gyakorlatok (修行)


tanítások és szútrák (佛教学,佛经)


Kungfu gyakorlások 《练习功夫》

A kungfu gyakorlása kínai családi hagyományok mentén-, nem versenycentrikusan zajlik. A harcművészet és buddhizmus gyakorlatainak együttes művelése az egészséges-, kiegyensúlyozott életvitel kialakítását teszi lehetővé. Közös gyakorlásaink egyrészt a képességfejlesztésre és készségek kialakítására-, másrészt a bölcsesség művelésére helyezi a hangsúlyt.

柔功拳则刚柔相济,内外兼修,它以修身养性为宗旨,以养气修心为始终,以拳贯禅机,柔功拳归一为极至,回归自然、随心所欲。及其妙用则时刚时柔,半刚半柔,遇虚则柔,遇实则刚,柔退而刚进,刚左而柔右,刚在他力前,柔在他力后,无刚无柔,亦刚亦柔,虚实同时。纯乎于心,猝然临敌,随机而动,变化无方,看似柔弱遇之则刚猛。内外相合这是柔功。

hagyományos módszerekkel (képre klikk: minigaléria nyílik)

autentikus harcművészet (传统功夫)


Rou Gong Quan stílus (柔功拳)


Qi Gong gyakorlatok (气功)


Kutatások és pubikációk 《武术研究会》

Gyakorló közösségünk több mint kungfu iskola. Kutatjuk, fordítjuk az ősi kéziratokat-, képzési könyveket-, mesterek tanításait és a buddhista szútrákat. Így a harcművészetek-, a buddhizmus és a tudományok számos aspektusát dolgozzuk fel-, tesszünk elérhetővé abban a reményben, hogy ezzel is életben tartsuk az autentikus kungfu világát és a Dharmát.

我们的实践社区不仅仅是一所功夫学校。我们研究和翻译古代手稿、佛教学和佛经,培训书籍和大师们的早期作品。期望以最高质量的工作保持真正的传统禅门功夫世界与佛基础教学。不仅与实践者分享我们有关精神智慧的专业翻译,目前还鼓励功夫练习者不要单方面仅学习武术。所以醒龙堂是一个开放的武术研究地方和佛教社区, 供基础武术、佛教和科学的许多方面的场所。

a stílus és a Chan szülőföldjén (képre klikk: minigaléria nyílik)

harcművészet-történelem (武术史)


mesterek tanításai (师公教学)


történetek (故事)


Otthonunk a Xuan Zang TANterem (玄奘讲堂)

A TANterem kiváló kínai és magyar gyakorlótársaink erőfeszítései nyomán-, magyarországi és kínai testvéreink aktív segítségével közel egy éves építést követően alakult ki. Itt autentikus buddhista harcművészetet gyakorlunk, kínai Tanítók útmutatásával a Dharmát tanuljuk és buddhista gyakorlatokat folytatunk. A TANteremet úgy alakítottuk, hogy emellett otthona legyen a hagyományos kínai művészetek csendes-, nyugodt és elmélyült tanulmányozásának.

在玄奘讲堂我们将发布禅文化等相关中国传统文化信息。如果您想要见禅心、听禅音、闻禅香、品禅茶、习禅武、修禅道,欢迎您加入我们! 循玄奘之真,伏染着之心,观名色之非,断我见之妄,悟无生之心。请关注我们的官方脸书(Facebook),参阅更多活动安排和即时信息! 佛法在世间,不离世间觉!

Ajánló

Szakfordításaink és publikációink heti ajánlója.

Shaolin három átadási vonala. A kolostor történelmében három önálló átadási vonalat (az apátok örökösei) különböztetünk meg, melyek a buddhizmusban a buddhista tanítások személyes átadását jelenti tanítótól tanítványnak.

Külső (外家) és belső (内家) irányzatok a harcművészetben a "waijia" és "neijia" irányzatok. Az ezekről szóló, fennmaradt írásos emlékek közül három lényeges dokumentum tesz említést...

《僧兵的遗产》 Shaolin harcos szerzetesek örökségének hosszú történelme és kivételes hagyománya olyan korrajzot tár eléd, amely ismerete, megértése minden gyakorló számára fontos.

《拳之剛柔相濟論》 A keménység és lágyság egymást kiegészítő elvéről 1929-ben így írt Wang Yuseng Mester (王宇僧, 1885-1963). Gondolatai minden ma élő és gyakorló harcművész számára megfogadandók.

Martial Arts Buddhist Research Society 《武术佛家研究会》

法是平等的, 这五宗里边, 没有高下。 武林一家

We are more than an Autentic Kungfu School, the Xing Long Tang is a Research Society (武术研究会) whitch posts several trilingual (Chinese-Hungarian & Chinese-English) studies and white papers in an attempt to highlight the numerous aspects of the Martial Arts-, Buddhism and sciences and how they might be of serious interest and value as objects of research by various specialists. It is not only practitioners with a more intellectual leaning that would find much of interest in a study of the Chinese Martial Arts and Buddhism. We link up Masters, academics, practitioners and institutions as they contribute to this rapidly expanding field of studies. The Xing Long Tang Research Society analyzes ancient manuscripts, training manuals, artefacts from previous generations of Masters, and share them with the Martial Arts community in hope of keeping the flame of autentic kung fu alive. It publishes the highest quality work on any aspect of martial arts studies. It aspires to stimulate and enrich the development of research in martial arts studies by publishing the highest quality interdisciplinary work in the emergent field. We invite Instututes, Schools and Masters to a common work on a wide range of martial arts studies, especially those focusing on historical, educational, social and cultural issues relating to martial arts. Interdisciplinary research-, connecting of physical education with philosophy, culture, education and humanities. Enter to the Gate!

各位朋友, 作者, 老师, 佛教徒和功夫爱好者, 请允许我向你们表示感谢, 感谢你们一直以来用功夫, 历史, 佛教, 哲学和各类教学, 文章, 研究和教义, 对教学和学习的支持。分享佛教和大师的教义非常有价值, 我们以此恭敬诸佛。 醒龙堂 将依据不偏依, 不分宗派的原则努力分享佛法, 传承佛教思想和传统功夫。

Discover and Share the Research Society's Pages!


Rövid híreink

Riport a Kínai TV-ben

A Xinhua riportműsora Mesterünkel. Kínai képernyőn a Rou Gong Quan stílus és a Xing Long Tang!

【新华视点】 别样年味:走近中匈文化的 “洋使者”。就带您走近中国与匈牙利文化交流的两位 “洋使者”。

Alap botgyakorlatok (基本棍法) egyik gyakorlóformája.Meditáció gyakorlás szerzetesekkel

A Magyarországi Kínai Chanbuddhista Egyház - Puji Templom, 1164 Budapest, Rádió u. 12. Járó és ülőmeditáció gyakorlás [csütörtök 19:00 - 20:00]

Szabó Gergely vagyok, Dharma nevem: Yao Ming, melyet Chi Zhen szerzetestől kaptam. Kiskorom óta természetközeli életet...

Közzétette: 2021. december 20., hétfő


Szabó Gergely vagyok, Dharma nevem: Yao Ming, melyet Chi Zhen szerzetestől kaptam. Kiskorom óta természetközeli életet...

Közzétette: 2021. december 20., hétfő

Barnoczki János hívnak. Kétnyelvű családban nőttem fel, ami születésemtől fogva meghatározott nyitottságom a különböző...

Közzétette: 2021. október 5., kedd


XING LONG TANG as Awake Dragon Autentic Gongfu School | CLASSROOM: XUAN ZANG DHARMA HALL (玄奘讲堂) ⚐ 1076 Budapest, Garay utca 13-15.
HONORARY PRESIDENT: Zhang Eryu Grandmaster | MASTER: Xiao Feng [Yao Dong Jushi] ✉ master [at] rgm [dot] hu
CULTURAL EXCHANGE & HQ: CHINESE ART CENTER | Member of Traditional Gongfu and Wushu Federation
© All Rights Reserved 1995-2020 | Your use of this Website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions

武林一家 | | "自修性是功,自修身是德" - 六祖坛经, 第三品